Digitaal

Schuif online aan bij de eerste digitale Dag van Zorg en Veiligheid

Elk jaar is de Dag van Zorg en Veiligheid dé plek waar alle actuele thema’s op het snijvlak van zorg, veiligheid en het sociaal domein aan bod komen. Dit jaar ook! Met als belangrijk verschil ten opzichte van afgelopen jaren: we gaan digitaal.

Elkaar fysiek ontmoeten zit er voorlopig niet in, dus nodigen we u van harte uit voor de eerste online Dag van Zorg en Veiligheid op maandag 29 juni. Vanaf donderdag 4 juni kunt u zich inschrijven via deze site!

Zoals altijd, maar dan online

U neemt deel aan de Dag van Zorg en Veiligheid vanaf één overzichtelijke online plek. Daar kiest u uw eigen programma en neemt u deel aan ‘plenaire’ gesprekken met vooraanstaande sprekers en aan kleinere deelsessies rond inhoudelijke thema’s. Laat u bijvoorbeeld inspireren door Paul Iske van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, door Erik Dannenberg (Divosa) over de invloed van Corona op de gemeenten en Hans Boutellier (Verwey Jonker instituut) over ontwikkelingen op het gebied van lokale veiligheidsproblematiek en het belang van samenspel binnen het sociaal domein.

Tijdens de deelsessies komen diverse thema’s aan bod, zoals kindermishandeling en huiselijk geweld, personen met verward gedrag, mensenhandel, re-integratie van (ex-)gedetineerden en radicalisering. Ook zal er aandacht zijn voor onder andere multiproblematiek, de persoonsgerichte aanpak, licht verstandelijke beperking en gegevensdeling. 

Kortom, u bent op een ‘normaal’ congres, maar dan vanuit uw eigen stoel. Het programma en een beschrijving van de sessies vindt u op deze website. 

Programma

Op maandag 29 juni volgt u de Dag van Zorg en Veiligheid vanuit uw eigen stoel. Op het programma staan gesprekken met vooraanstaande sprekers en inhoudelijke breakout sessies. Het overzicht met breakout sessies wordt spoedig gepubliceerd. Onderstaand vindt u een overzicht van het online congresprogramma. 

9.40 uur

Vanaf 9.40 uur logt u in en ontmoet u virtueel uw collega’s uit het hele land.

10.00 uur

Opening door dagvoorzitter Esther van der Voort en inspirerende presentatie door Paul Iske (Chief Failure Officer)

10.40 uur

Gesprek met Sven de Langen (wethouder Rotterdam) en Liesbeth Spies (burgemeester Alphen aan den Rijn)

11.10 – 11.45 uur

Breakout sessies ronde 1

11.50 uur

Gesprek met Erik Dannenberg over invloed van Corona op gemeenten

12.15 – 13.00 uur

PAUZE

13.00 – 13.35 uur

Breakout sessies ronde II

13.40 uur

Afsluitend gesprek met Hans Boutellier (Verwey Jonker instituut) over ontwikkelingen op het gebied van lokale veiligheidsproblematiek en het belang van samenspel tussen zorg en veiligheid.

 

Deelsessies

Binnenkort vindt u hier het overzicht met beschrijving van de inhoudelijke breakout sessies.

Sprekers

Terugblik 2019

Bekijk hier de beelden van de dag.

Op de Dag van Zorg en Veiligheid 2019 op 17 juni in 's-Hertogenbosch maakten ruim 750 deelnemers kennis met nieuwe manieren van samenwerken binnen de domeinen zorg, welzijn, veiligheid en straf. Centraal stond de kwetsbare burger waarvan de persoonlijke situatie zo complex is, dat één partij alleen het niet kan oplossen. Tijdens praktijkgerichte workshops deelden collega-professionals en deskundigen hun ervaringen, kennis en succesvolle werkwijzen.

Contact

De Dag van Zorg en Veiligheid wordt georganiseerd door de VNG, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De logistieke organisatie van het congres is in handen van VNG Congressen. Voor vragen over het congres kunt u contact opnemen via vngcongressen@vng.nl of 070-3738458.