Terugblik

Op 17 juni vond voor de derde keer de Dag van Zorg en Veiligheid plaats in Den Bosch. Deze dag werd georganiseerd door VNG, JenV en VWS, en dit jaar ook in samenwerking met het programma Geweld hoort nergens thuis. Het was een dag waarop 750 deelnemers vanuit het hele land bij elkaar kwamen om de samenwerking tussen zorg, veiligheid en sociaal domein een stap verder te brengen. Centraal stond de kwetsbare burger waarvan de persoonlijke (gezins)situatie zo complex is, dat één partij alleen het niet kan oplossen.

In meer dan 50 workshops zijn goede voorbeelden uit de praktijk gedeeld, maar werden ook discussies gevoerd over de aanpak van hardnekkige en complexe problemen. Er is o.a. gesproken over de invoering van de Wet Verplichte GGZ, de Wijkrechtbank, zorgmijders, het actie-overleg en het huiselijk geweld spreekuur van de reclassering. Ook was er veel aandacht voor domein-overstijgende of randvoorwaardelijke kwesties als integrale samenwerking, het inzetten van ervaringsdeskundigheid, de (on)mogelijkheden rondom informatie-uitwisseling, het creëren van bestuurlijk draagvlak en het belang van bestuurlijke rugdekking en professionele durf. In de speciale sessie voor het programma Geweld hoort nergens thuis werd door burgemeester Annemarie Penn te Strake en ervaringsdeskundige Hameeda Lakho het officiële startsein gegeven voor de ‘’regionale route 2021’’.

Ook dit jaar was er een bijzondere opening. Een casus van het Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond werd nagespeeld door acteurs. In deze casus escaleert de thuissituatie van een verwarde man die zijn vriendin aanvalt. Aan de deelnemers werd gevraagd om te adviseren hoe we, als partners in de keten van zorg en veiligheid, ervoor kunnen zorgen dat deze man stabiel wordt en blijft en zijn omgeving niet in gevaar brengt. De opbrengst is tientallen herkenbare, maar ook vernieuwende inzichten die op deze site gedeeld worden.

De dag werd afgesloten met een toelichting op het feitelijke verloop van de openingscasus door de procesregisseur en manager van Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond. Ook werd er een oproep gedaan door wethouder en boegbeeld Zorg en Veiligheid Sven de Langen, om als professionals je wethouders aan te laten haken, en er bijvoorbeeld voor te zorgen dat in ieder bestuur van de Zorg en Veiligheidshuizen ook een wethouder Zorg zit. Hij bood daarnaast ook aan om, samen collega bestuurder Liesbeth Spies, het land in te gaan om andere bestuurders hiervoor te enthousiasmeren.

Al met al was het een inspirerende dag waarop veel contacten zijn gelegd en hopelijk veel is geleerd. We bedanken iedereen voor hun komst en inzet. 

Hier vindt u de beschikbare presentaties, foto’s en een compilatie van de dag.

Presentaties

Tijdens het congres hebben diverse sessies plaatsgevonden op het gebied van Dag van Zorg en Veiligheid.

Onderstaande presentaties zijn voor u online beschikbaar.

1. Proeftuinen Ketenveldnorm
2. Wijkrechtbank: probleemoplossing centraal
3. Toeleiding naar Zorg- en Veiligheidshuizen
4. Regionaal projectleiderschap onder de loep
5. Bureau Nazorg ex-gedetineerden Gemeente 's-Hertogenbosch, De Bossche Aanpak
6. Workshop Aanpak multiproblematiek
7. Persoonlijk Top (X)- FIT (de praktijk achter de methodiek)
8. De foto, niet de film: informatie delen in het Sociaal Domein
9. Aanpak ter voorkoming escalatie, kortweg AVE
10. Reclasseren in de wijk
11. Aanpak arbeidsuitbuiting: samenwerking tussen veiligheid en zorg in de praktijk
12. Zorg ontmoet veiligheid: denken in mogelijkheden!
13. Voorkomen dat jongeren (opnieuw) met Justitie in aanraking komen
14. Zie jij het ook?
15. Het tegengaan van radicalisering op het snijvlak van zorg en veiligheid.
16. Woonoverlast: Mijn geweld(ad)ige buurman
17. Samen leren van calamiteiten in gezinnen
18. Een brede blik, een gedeelde visie en een lange adem! Preventie van polarisatie en radicalisering met het jeugddomein
19. Veilige terugkeer in de samenleving met de passende zorg? - samenwerking DJI met (netwerk-) partners
20. ‘Dealen met Wanhoop’
21. Verwarring is een bron van vernieuwing
22. Pilot kwetsbare arrestanten Den Bosch
23. Vuistregels voor informatie delen. ICT kan ook helpen.
24. Potentieel gevaarlijk gedrag – wachten tot het misgaat?
25. Handle with Care
26. Forensische zorg in een strafrechtelijk kader; een praktische introductie
27. Actieoverleg: de casus centraal. Vroegtijdig afstemmen van acties.
28. (Ge)woon en veilig thuis: het Buitenshuisproject
29. Zorg & Veilig/project Allen voor één Zaanstreek-Waterland
30. LVBEELD, LVB en niet LVB jongeren in beeld, discussie van en tussen professionals
31. Kruip in de huid van…. Wonen op vakantieparken: a wicked problem
32. Van wijkbewoner naar gedetineerde en weer terug.
33. De meerwaarde van Ervaringsdeskundigheid
34. Spreekuur Huiselijk Geweld ZSM
35. “Wat kunnen we doen voor mijn zoon?”
36. Centrum seksueel geweld
37. De beweging om tot een halt te komen, iedereen doet er toe
38. De aanpak van mensenhandel en het gebruik van gegevens bij samenwerking
39. Integraal werken, wat is dat nou?
40. Maatwerk in de meest complexe gevallen: Hoe doe je dat?!
41. Zorg- en Veiligheidshuizen? Dus dàt doen ze!
42. Managen over domeinen heen: aanpak integrale vraagstukken jongvolwassenen
43. Transforensisch Maatwerkarrangement
44. Woningcorporaties: oplosser of veroorzaker van zorg- en veiligheidsproblemen?
45. Street-triage Twente
46. Lessen uit eigen (proef)tuin: integrale dienstverlening voor multiprobleemhuishoudens
47. Detentie en Terugkeer Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam en JC Zaanstad
48. Rol van de wijkagent als spil in verbinding zorg, veiligheid en sociaal domein
49. Verward of radicaal? Voorkomen en tegengaan van radicalisering bij vreemdelingen en statushouders
50. Nieuwe aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking tijdens en na detentie
51. Het lokale netwerk na Veilig Thuis
52. Een Aanpak Seksueel Geweld voor elke regio!
53. Straatdokters – Over ‘arme sinnelose menschen’ en zorg van de straat
54. (Samen)Werken aan duurzame veiligheid (z)onder 1 dak: hoe doe je dat?
55. De Wet Verplichte GGZ; als zorg dwang wordt

Overzicht adviezen deelnemers 

Flyer PERSOONSGEGEVENS DELEN: ZORG(VULDIG) & VEILIG

Beeld & Verslag

Bekijk hier de beelden van de dag.

Op de Dag van Zorg en Veiligheid 2019 op 17 juni in 's-Hertogenbosch maakten ruim 750 deelnemers kennis met nieuwe manieren van samenwerken binnen de domeinen zorg, welzijn, veiligheid en straf. Centraal stond de kwetsbare burger waarvan de persoonlijke situatie zo complex is, dat één partij alleen het niet kan oplossen. Tijdens praktijkgerichte workshops deelden collega-professionals en deskundigen hun ervaringen, kennis en succesvolle werkwijzen.

Fotoalbum

zenv1 (Aangepast).jpg
zenv10 (Aangepast).jpg
zenv100 (Aangepast).jpg
zenv101 (Aangepast).jpg
zenv102 (Aangepast).jpg
zenv103 (Aangepast).jpg
zenv104 (Aangepast).jpg
zenv105 (Aangepast).jpg
zenv106 (Aangepast).jpg
zenv11 (Aangepast).jpg
zenv111 (Aangepast).jpg
zenv112 (Aangepast).jpg
zenv113 (Aangepast).jpg
zenv114 (Aangepast).jpg
zenv115 (Aangepast).jpg
zenv116 (Aangepast).jpg
zenv117 (Aangepast).jpg
zenv118 (Aangepast).jpg
zenv119 (Aangepast).jpg
zenv12 (Aangepast).jpg
zenv120 (Aangepast).jpg
zenv121 (Aangepast).jpg
zenv122 (Aangepast).jpg
zenv123 (Aangepast).jpg
zenv124 (Aangepast).jpg
zenv125 (Aangepast).jpg
zenv13 (Aangepast).jpg
zenv14 (Aangepast).jpg
zenv15 (Aangepast).jpg
zenv16 (Aangepast).jpg
zenv17 (Aangepast).jpg
zenv18 (Aangepast).jpg
zenv19 (Aangepast).jpg
zenv2 (Aangepast).jpg
zenv20 (Aangepast).jpg
zenv21 (Aangepast).jpg
zenv22 (Aangepast).jpg
zenv23 (Aangepast).jpg
zenv24 (Aangepast).jpg
zenv25 (Aangepast).jpg
zenv26 (Aangepast).jpg
zenv27 (Aangepast).jpg
zenv28 (Aangepast).jpg
zenv29 (Aangepast).jpg
zenv3 (Aangepast).jpg
zenv30 (Aangepast).jpg
zenv31 (Aangepast).jpg
zenv32 (Aangepast).jpg
zenv33 (Aangepast).jpg
zenv34 (Aangepast).jpg
zenv35 (Aangepast).jpg
zenv36 (Aangepast).jpg
zenv37 (Aangepast).jpg
zenv38 (Aangepast).jpg
zenv39 (Aangepast).jpg
zenv4 (Aangepast).jpg
zenv40 (Aangepast).jpg
zenv41 (Aangepast).jpg
zenv42 (Aangepast).jpg
zenv43 (Aangepast).jpg
zenv44 (Aangepast).jpg
zenv45 (Aangepast).jpg
zenv46 (Aangepast).jpg
zenv47 (Aangepast).jpg
zenv48 (Aangepast).jpg
zenv49 (Aangepast).jpg
zenv5 (Aangepast).jpg
zenv50 (Aangepast).jpg
zenv51 (Aangepast).jpg
zenv52 (Aangepast).jpg
zenv53 (Aangepast).jpg
zenv54 (Aangepast).jpg
zenv55 (Aangepast).jpg
zenv56 (Aangepast).jpg
zenv57 (Aangepast).jpg
zenv58 (Aangepast).jpg
zenv59 (Aangepast).jpg
zenv6 (Aangepast).jpg
zenv60 (Aangepast).jpg
zenv61 (Aangepast).jpg
zenv62 (Aangepast).jpg
zenv63 (Aangepast).jpg
zenv64 (Aangepast).jpg
zenv65 (Aangepast).jpg
zenv66 (Aangepast).jpg
zenv67 (Aangepast).jpg
zenv68 (Aangepast).jpg
zenv69 (Aangepast).jpg
zenv7 (Aangepast).jpg
zenv70 (Aangepast).jpg
zenv71 (Aangepast).jpg
zenv72 (Aangepast).jpg
zenv73 (Aangepast).jpg
zenv74 (Aangepast).jpg
zenv75 (Aangepast).jpg
zenv76 (Aangepast).jpg
zenv77 (Aangepast).jpg
zenv78 (Aangepast).jpg
zenv79 (Aangepast).jpg
zenv8 (Aangepast).jpg
zenv80 (Aangepast).jpg
zenv81 (Aangepast).jpg
zenv82 (Aangepast).jpg
zenv83 (Aangepast).jpg
zenv84 (Aangepast).jpg
zenv85 (Aangepast).jpg
zenv86 (Aangepast).jpg
zenv87 (Aangepast).jpg
zenv88 (Aangepast).jpg
zenv89 (Aangepast).jpg
zenv9 (Aangepast).jpg
zenv90 (Aangepast).jpg
zenv91 (Aangepast).jpg
zenv92 (Aangepast).jpg
zenv93 (Aangepast).jpg
zenv94 (Aangepast).jpg
zenv95 (Aangepast).jpg
zenv96 (Aangepast).jpg
zenv97 (Aangepast).jpg
zenv98 (Aangepast).jpg
zenv99 (Aangepast).jpg