Save the date

Maandag 29 juni: Dag van Zorg en Veiligheid
Congrescentrum 1931, ’s-Hertogenbosch

Bent u die bestuurder, manager, regionale of lokale projectleider, strategisch adviseur, duizendpoot en verbinder en heeft u te maken met (regionale, samenwerkings-) vraagstukken waarbij zowel zorg, sociaal domein en veiligheid en mensgericht werken een rol spelen?

 • Wilt u meer weten over de mogelijkheden om zorg, sociaal domein, veiligheid en straf te combineren?
 • Bent u op zoek naar de mogelijkheden om richting vroegtijdig signaleren en preventie te bewegen?
 • Zoekt u goede voorbeelden, zoals succeservaringen of juist briljante mislukkingen, voor uw gemeente of organisatie of wilt u ervaringen delen?
 • Bent u betrokken bij (een van) de volgende thema’s: personen met verward gedrag, kindermishandeling en huiselijk geweld, de re-integratie van ex-gedetineerden, mensenhandel, wijkaanpak, radicalisering en/of ondermijning?

Kom dan op 29 juni 2019 van 09:30 tot 16:30 uur naar de Dag van Zorg en Veiligheid in ’s-Hertogenbosch.
Deze dag staat in het teken van inspireren, informeren, agenderen en verbinden.
Noteer deze datum alvast in uw agenda. De officiële uitnodiging volgt binnenkort.

Voor bestuurders zal er een apart programma worden ingericht.

De dag wordt georganiseerd door de VNG, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zorg en Veiligheid, een ijzersterke combinatie

Welke thema’s komen tijdens deze dag zeker aan de orde?

 • Hoe kunnen zorg, sociaal domein en veiligheid elkaar versterken en wat levert dit op?
 • Regionale samenwerking; hoe doe je dat? Wat zijn succesfactoren en faalfactoren?
 • Wat kunt u leren van elkaar als het gaat om de ondersteuning van kwetsbare personen?
 • Wat is de rol van armoede, schulden, licht verstandelijke beperking en/of een gebrek aan integratie en participatie?
 • Hoe kunnen we omgaan met privacy en gegevensuitwisseling tussen de verschillende domeinen?
 • Diverse thematische opgaven waaraan Rijk en gemeenten gezamenlijk werken, zoals het voorkomen van recidive na detentie en de aanpak van mensenhandel.

Bijdragen

Tijdens de Dag van Zorg en Veiligheid wordt een groot aantal sessies georganiseerd. Hierbij valt te denken aan sessies met ervaringsdeskundigen, een debat, een creatieve training of een sessie waarbij deelnemers luisteren naar persoonlijke verhalen of korte presentaties. 

Dit programma is van, voor en door professionals. Vanuit de organiserende instanties worden een aantal sessies ingevuld, maar er is ook ruimte voor partners en organisaties om invulling te geven aan de inhoud van de dag. Heeft u concrete suggesties om invulling te geven aan een van de sessies tijdens de Dag van Zorg en Veiligheid? Dan nodigen wij u van harte uit om uw beoogde bijdrage in te zenden.
Als voorwaarde geldt dat u een sessie organiseert samen met ten minste één netwerkpartner.

U kunt uw concrete suggestie aanleveren via het onderstaande formulier.

Download eerst het overzicht met verschillende werkvormen en bekijk waar u mogelijk een sessie kunt organiseren. Heeft u meerdere suggesties? Vul dan het formulier meerdere keren in.

U kunt uw ideeën indienen tot uiterlijk donderdag 16 april. Medio april beslist de congrescommissie welke bijdragen gehonoreerd worden in het programma en ontvangt u een terugkoppeling.

Voor dit moment gaan wij ervan uit dat de Dag van Zorg en Veiligheid doorgang kan vinden eind juni, mogelijk in digitale vorm. Uiteraard houden wij de bericht- en regelgeving vanuit de Rijksoverheid nauwlettend in de gaten.

Wij zoeken…

Bijdragen die:

 • Inhoudelijk relevant zijn en aansluiten bij het thema Zorg en Veiligheid.
 • Creatieve ideeën die aansluiten bij de door u gewenste werkvorm (zie overzicht werkvormen).
 • Ingaan op of aansluiten bij vragen die leven bij de doelgroep.
 • Het extra interessant maken voor de doelgroep om de sessie te bezoeken. Meestal is dit door:
 • Samen te werken met minimaal één andere partij. Dit kan bijvoorbeeld een gemeente, GGZ-instelling, school of een andere organisatie uit de zorg of strafketen zijn.
 • Een actieve burger of ervaringsdeskundige te betrekken en een bijdrage te laten leveren op de dag zelf.

We zijn nadrukkelijk NIET op zoek naar bijdragen met commerciële uitgangspunten.

Locatie

De Dag van Zorg en Veiligheid vindt plaats in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch. Het congrescentrum ligt op een steenworp afstand van de historische binnenstad en staat in directe verbinding met de Brabanthallen.

De locatie bevindt zich op 10 minuten lopen vanaf het Centraal Station ’s-Hertogenbosch.

Per auto is het congrescentrum prima bereikbaar vanaf de nabij gelegen snelwegen A2, A59 en A65, de locatie beschikt over voldoende parkeergelegenheid. Er geldt betaald parkeren. U kunt ter plekke een uitrijkaart kopen voor € 8,-. 

Adres
Oude Engelenseweg 1, 5222 AA, ’s-Hertogenbosch

Terugblik 2019

Bekijk hier de beelden van de dag.

Op de Dag van Zorg en Veiligheid 2019 op 17 juni in 's-Hertogenbosch maakten ruim 750 deelnemers kennis met nieuwe manieren van samenwerken binnen de domeinen zorg, welzijn, veiligheid en straf. Centraal stond de kwetsbare burger waarvan de persoonlijke situatie zo complex is, dat één partij alleen het niet kan oplossen. Tijdens praktijkgerichte workshops deelden collega-professionals en deskundigen hun ervaringen, kennis en succesvolle werkwijzen.

Contact

De Dag van Zorg en Veiligheid wordt georganiseerd door de VNG, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De logistieke organisatie van het congres is in handen van VNG Congressen. Voor vragen over het congres kunt u contact opnemen via vngcongressen@vng.nl of 070-3738458.